Valikko Sulje

Kokouskutsu

KOKOUSKUTSU

YLIMÄÄRÄINEN YLEISKOKOUS

Aika                                    Torstai 16.5.2019 klo 18­­.00–20.00

Paikka                                 Karstuntie 4, 08100 Lohja (Monkola, valtuustosali)

Kutsutut                       Kalatalousalueen jäsenet ja mahdolliset muut asiantuntijat. Yleiskokouksessa kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla ja tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja 2 pöytäkirjantarkastajaa.
 3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo
 4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
 7. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta toimintavuodelle 2019
 8. Varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2019
 9. Tilintarkastajan, ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastajan valinta toimintavuodelle 2019
 10. Muut asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Kokouksesta laadittu pöytäkirja tullaan laittamaan näkyviin kalatalousalueen viralliselle ilmoitustaululle Lohjan kaupungintalolle: Karstuntie 4, 08100 Lohja sekä yhdistyksen verkkosivuille viimeistään kaksi viikkoa yleiskokouksen jälkeen: www.karjaanjoenvesistonkalatalousalue.fi

Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen hallituksen puolesta

 

Jarkko Koskela

hallituksen puheenjohtaja

Karjaanjoen vesistön kalatalousalue