Valikko Sulje

Karjaanjoen vesistön kalatalousalue

Karjaanjoen vesistön kalatalousalue on perustettu Lohjalla 31.1.2019 pidetyssä
perustamis/yleiskokouksessa. Kalatalousalue muodostui neljästä, samalle maantieteelliselle alueelle sijoittuvista ja lakkautettavista kalastusalueista (Lohjanjärvi, Hiidenvesi, Karjalohja - Sammatti ja Nummi-Pusula).
Kalatalousalueen toimintaa johtaa yleiskokouksen valitsema 13 henkinen hallitus, jonka ohjauksessa toiminnanjohtaja hoitaa kalatalousalueen juoksevaa hallintoa. Karjaanjoen vesistön kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys ja sen kotipaikka on Lohja.
Kalastuslain (379/2015) 24 §:n mukaan kalatalousalueiden tehtävät ovat:
  1. kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu
  2. käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta
  3. kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus
  4. kalastuksenvalvonnan järjestäminen
  5. kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen
  6. kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin
  7. vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät
  8. viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille
  9. muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin perustuvat tehtävät.

Tietosuoja 28.07.2020, päivitetty 15.09.2022Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen tietosuojaseloste

Karjaanjoen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022 - 2031 Kayttö- ja hoitosuunnitelma 2022-2031

Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen vahvistetut säännöt Karjaanjoen vesistön kta vahvistetut säännöt

Karjaanjoen vesistön kta vahvistetut säännöt SV

Karttakuvaa klikkaamalla pääset suurempaan, interaktiiviseen karttaan.

(Avautuu uuteen ikkunaan)