Valikko Sulje

Hallituksen kertomus toiminnasta vuodelta 2018

TIEDOT ALUEESTA

 

Luonto-olosuhteet

Lohjanjärven kalastusalue on Läntisellä Uudellamaalla, Salpausselältä Hankoon johtavan harjumuodostelman luoteispuolella.  Kalastusalueen vesialueet ovat Lohjan ja Raaseporin  kaupunkien alueella.  Lohjanjärven kalastusalue muodostuu Lohjanjärvestä, Hormajärvestä  ja Lehmijärvestä.  Lohjanjärvi on Uudenmaan suurin järvi.  Kalastusalue on osa Karjaanjoen vesistöstä, joka laskee Mustionjoen kautta Pohjanpitäjänlahteen.
Kalastusalueella on tavattu 27 eri kalalajia.

Veden laatu
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:n tekemän selvityksen mukaan:
Lohjanjärvi: pääosin hyvä
Hormajärvi: rehevöitynyt
Lehmijärvi: keskirehevä

Kalastusrajoitukset
Kalastusrajoitukset määrittelee Varsinais-Suomen Ely-keskus.

 

Kalastus

Kaupallisia kalastajia alueella seitsemän.  Vapaa-ajankalastus tapahtuu mm. verkoilla sekä eri vapamuodoilla. Lohjanjärven, Hormajärven ja Lehmijärven merkitys virkistyskalastusjärvinä on suuri, sekä paikallisille asukkaille ja kesäasukkaille kuin muualta tulleille kalastajille.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen päätökset järjestää kalastusmatkailu tilaisuuksia  Lohjanjärven kalastusalueella löytyvät www-osoitteesta:

ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Omistajakorvaukset jaettiin viimeisen kerran vuonna 2015.  Vuonna 2017 jaettiin vuodelta 2016 kertyneet viehekorvaukset. Nyt myönnettävillä määrärahoilla korvataan vuonna 2016 kalastuslain 7§:n 2 momentissa tarkoitetuista viehekalastuksesta ja kalastuslain 18 §: tarkoitetusta kalastusopastoiminnasta aiheutunutta kalastusrasitusta.

 

HALLINTO

Yleistä

Kalastusalueen toiminta loppuu 31.12.2018.  Lohjanjärven kalastusalueen toiminta jatkuu Karjaanjoen kalatalousalueena. Lohjanjärven-, Hiidenveden-, Sammatti-Karjalohjan- ja Nummi-Pusulan Karjaanjoen kalastusalueet  muodostavat 1.1.2019 Karjaanjoen kalatalousalueen.

Kalastusalueen varsinainen kokous ja hallitus

Lohjanjärven kalastusalue on  toimintavuoden aikana pitänyt yhden kokouksen. Vuoden 2018 varsinainen kokous pidettiin 27.3.2018  Lohjan kaupungintalolla.  Läsnä oli 14 äänioikeutettua jäsentä.  Erovuorossa hallituksesta olivat Pekka Ilmarinen, Toivo Mamia, Ari Suominen ja Markku Saario.  Hallituksen jäseniksi valittiin Pekka Ilmarinen, Toivo Mamia, Reijo Ollikainen ja Markku Saario yksimielisesti ilman äänestystä toimikaudelle 2018-2019.   Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallituksen jäsenistä vuodeksi kerrallaan. Kokous valitsi Eero Savelaisen puheenjohtajaksi ja Kari Kenttisen varapuheenjohtajaksi.

Kalastusalueen hallitus on vuoden aikana kokoontunut  neljä  kertaa, kaksi kertaa ennen vuoden 2018  varsinaista kokousta ja kaksi kerran vuoden 2018 varsinaisen kokouksen jälkeen.
Hallituksen osallistuminen kokouksiin

Nimi                              osallistuminen hallituksen kokouksiin         toimikausi

Eero Savelainen                            4/4                                                     2017-2019
Pekka Ilmarinen                           4/4                                                     2017-2019
Kari Kenttinen                                4/4                                                    2017-2019
Niilo Keränen                                 4/4                                                    2017-2019
Toivo Mamia                                   4/4                                                    2018-2019
Reijo Ollikainen                              2/2                                                    2018-2019
Pekka Riutta                                    0/4                                                    2016-2018
Jari Ruoho                                       4/4                                                    2016-2018
Ari Suominen                                  2/2                                                    2015-2018
Markku Saario                                1/4                                                    2018-2019
Mika Säynäjoki                               4/4                                                    2016-2019

 

Toimihenkilöt

Kalastusalueen tilintarkastajana toimii Paul Packalén HTM ja toiminnantarkastajana Taisto Leijamaa. Sihteerinä ja kirjanpitäjänä on toiminut Leena Huuhka.

 

Ilmoituskanavat

Kuulutus kalastusalueen varsinaisesta kokouksesta oli nähtävänä  Raaseporin ja Lohjan kaupungin ilmoitustauluilla ja julkaistiin lehdissä Västrä Nyland ja Länsi-Uusimaa. Kokouskutsu on myös lähetetty kirjallisesti kalastusalueen tiedossa oleville jäsenille.

 

Jäsenyys

Kalastusalue on jäsenenä Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitossa ja Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:ssä.

 

TOIMINTA

Istutukset

Lohjanjärven kalastusalueella istutukset 2018  Liite 1

Kalastusalue oli kesällä mukana järjestämässä lapsiperheille suunnattua  ’Porlan järviluonto seikkailu’  tapahtumaa. Tapahtumassa arviolta 2000 osallistujaa, tapahtuma järjestetty kahdeksana (2018)  kesänä.

Valvonnassa ei todettu vakavia rikkeitä niistä selvittiin huomautuksilla.
Karjalohja-uistelukilpailussa kalastusalue oli mukana lähinnä lupien myöntämisessä.

 

Lohjanjärven yhteislupa-alueet

Lohjanjärven yhteislupa-alueita ovat Isoselkä ja Karjalohjanselkä.

 

Omistajarekisteri

Vesialueiden omistusyksiköt ja pinta-alat on saatu Uudenmaan Maanmittaustoimiston 22.11.2007 laatimasta selvityksestä. Laskelmassa on käytetty maa- ja metsätalousministeriön ja Ely-keskuksen  ao. määrärahojen jakoa koskevia ohjeiden mukaisesti laadittua pistelaskukaavaa.

Rekisteriä on käytetty vuodesta 2008-2018 viehekorttivarojen maksatukseen.   Kalastusalueen pinta-ala on suurempi  10476,171 ha  kuin tähän asti on tiedetty 10246 ha joka tarkoittaa että korvaus per omistaja tulee olemaan pienempi.

 

Seminaarit ja kokoukset

Kalastusalue oli toimintavuoden aikana edustettuna

Tilaisuus                                                                     Järjestäjä                                Paikalla olivat

Kalastusaluepäivät 13.02-15.2.2018     Kalatalouden keskusliitto            Eero Savelainen

Kari Kenttinen                                                                                                            Pekka Ilmarinen

Toivo Mamia

Leena Huuhka

Ely-keskus Pasila 17.9.2018                                                      Eero Savelainen

Pekka Ilmarinen

Turku 31.10.2018                                                   Eero Savelainen

Pekka Ilmarinen

Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto r.y.

Rajamäki                                                                 Eero Savelainen

Kalatalousalueen tulevien valvojien palaveri                                                                               Saana-Sali 30.5.2018                                                         Eero Savelainen

Pekka Ilmarinen

Leena Huuhka

 

 

Lohjanjärven kalastusalueen yhteystiedot:

Postiosoite: Kalevankatu 7-9 D 27, 08100 Lohja

Puhelin: Puheenjohtaja: 050 5909454, sihteeri 019-325277

sähköpostiosoite:

lohjanjarven.kalastusalue@dnainternet.net

 

Lohjalla 19.3.2019

 

Hallitus